Vi skapar världens smartaste kollektivtrafik

Genom Samtrafiken ges möjlighet att kombinera och sälja både egna och andras reseutbud.
Tillsammans når vi längre.

Perrong med människor
blå buss kör på landsbygd
Start_hero_tågstation

Nyheter

2021-05-20

Samtrafikens vd: Är Sverige ett föregångsland för kollektivtrafikbiljetter?

Kollektivtrafikdagen 19 maj 2021 Temat för årets konferens var kollektivtrafikens återkomst efter en pandemi som dränerat kollektivtrafikbranschen och fått många resenärer att sluta resa eller istället välja bilen. Under dagen presenterades många grepp...
2021-05-10

Samverkansforum 4 maj 2021 – fokus på framtidens Resplus och partneravtal

Samverkansforum 4 maj 2021 En pågående pandemi, ett ekonomiskt svårt läge för hela kollektivtrafikbranschen, i kombination med många osäkra parametrar vad gäller framtidens resmönster. Det är vad branschen har att förhålla sig till när ett nytt partner...
2021-01-27

Remissvar från Samtrafikens styrelse på Trafikverkets inriktningsunderlag

Samtrafikens styrelse har lämnat ett remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag  I svaret påpekas allvarliga brister på tre områden i underlaget. Det gäller strategi för digital infrastruktur, ouppfyllda klimatmål samt att hänsyn inte tagits till b...
counter-icons

3643

Fordonspositioner i realtid på Trafiklab just nu

counter-icons

189 177

Kombinerade resor med Resplus senaste månaden

counter-icons

51

Ägare och/eller partners

bus

1993

Sedan 1993 har kollektivtrafikbranschen samverkat kring Resplus, ett biljettsamarbete för bokade kombinerade resor. Tjänsten samlar utbudet i ett nationellt bokningssystem och gör det säljbart på webbsidor och hos hundratals ombud och resebyråer.

Samtrafiken gör kollektivtrafiken smartare

Vi skapar mervärde för hela branschen genom att koppla samman landets offentliga och privata trafikaktörer, koordinera hela landets kollektivtrafikdata samt utveckla och förvalta biljett- och betalstandarder. Genom Samtrafiken ges möjlighet att kombinera och sälja både eget och andras reseutbud. Tillsammans når vi längre.

Mer om Resplus Bli partner

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad — ta del av våra nyheter