Vi skapar världens smartaste kollektivtrafik

Genom Samtrafiken ges möjlighet att kombinera och sälja både egna och andras reseutbud.
Tillsammans når vi längre.

Perrong med människor
blå buss kör på landsbygd
Start_hero_tågstation

Nyheter

2021-09-15

Enklare att implementera biljett- och betalstandarden (BoB)

Enklare att implementera biljett- och betalstandarden (BoB)  Nu är Samtrafikens verktyg för att verifiera biljett- och betalstandarden (BoB) tillgängligt för alla trafikföretag som implementerar eller vill implementera standarden. ”Vårt verktyg är ett...
2021-09-13

Nu har vi chansen att underlätta för resenärer att välja bort bilen

Nu har vi chansen att underlätta för resenärer att välja bort bilen  Regeringen avsätter 225 miljoner kronor under åren 2022 och 2023 för att realisera ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Detta utöver de 30 miljoner kro...
2021-09-08

Nya sätt att leverera data till Samtrafiken

Nya sätt att leverera data till Samtrafiken  Trafikföretag som under en period har levererat data i både gamla och nya format kommer nu löpande kunna börja leverera data i enbart det nya formatet. För trafikföretag utan lämpliga systemstöd lanseras de...
counter-icons

3643

Fordonspositioner i realtid på Trafiklab just nu

counter-icons

248990

Kombinerade resor med Resplus senaste månaden

counter-icons

53

Ägare och/eller partners

bus

1993

Sedan 1993 har kollektivtrafikbranschen samverkat kring Resplus, ett biljettsamarbete för bokade kombinerade resor. Tjänsten samlar utbudet i ett nationellt bokningssystem och gör det säljbart på webbsidor och hos hundratals ombud och resebyråer.

Samtrafiken gör kollektivtrafiken smartare

Vi skapar mervärde för hela branschen genom att koppla samman landets offentliga och privata trafikaktörer, koordinera hela landets kollektivtrafikdata samt utveckla och förvalta biljett- och betalstandarder. Genom Samtrafiken ges möjlighet att kombinera och sälja både eget och andras reseutbud. Tillsammans når vi längre.

Mer om Resplus Bli partner

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad — ta del av våra nyheter