Information om Ledsagningsportalen

Tågresenärer har sedan 3 december 2009 laglig rätt att få konstadsfri ledsagning på stationer. Det ska gå att beställa på alla bemannade stationer och resenären ska bara behöva en kontakt för att beställa ledsagning för hela resan.

Inom kort kommer liknande regler att gälla inom sjöfart (december 2012) och inom busstrafik >25 mil (mars 2013). Samtrafiken förordar att all trafik, oavsett sträckans längd, sammanlänkas med ledsagning på utpekade bytespunkter.

Grundfilosofin är att vi ska bygga ett nätverk för ledsagning. Nätverket är öppet för alla trafikoperatörer och för alla befintliga och potentiella leverantörer av ledsagning i Sverige. Detta nätverk hålls ihop genom Samtrafikens Ledsagningsportal.

Kontakta Zizi Krantz för att bli en del av nätverket.