Kollektivtrafiklagen utökas att gälla även sjötrafik

Från den 1 augusti 2012 är den regionala kollektivtrafikmyndigheten ansvarig för den offentligt organiserade kollektivtrafiken. Kraven för kollektivtrafikföretag att informera om sitt trafikutbud, gäller även för kollektivtrafik på vatten.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet och trafikantinformation har i TFSF 2012:72 av 2012-07-04 ändrats till att omfatta även kollektivtrafik på vatten.

Besök GTI för information om anmälan avseende information om trafikutbud till det gemensamma systemet för trafikantinformation, kollektivtrafiklagen, Transportstyrelsen föreskrifter m.m. Läs mer om kollektivtrafiklagen här.