Samtrafiken vinnare av Guldlänken 2012

Trafiklab vann Guldlänken 2012 med motiveringen ”För att ha tagit rollen som förebild och visat hur en viktig samhällssektor kan använda öppen innovation och öppen data för förnyelse och för att skapa ny energi i verksamhetsutvecklingen”. Priset delades ut av IT- och energiminister Anna-Karin Hatt och omfattar ett spridningsstöd värt 100 000 kronor.

Syftet med Trafiklab är att göra det enkelt för externa parter att få tillgång till öppen data om kollektivtrafik i Sverige genom så kallade APIer. Genom samverkan på Trafiklab.se skapas nya kreativa tjänster för kollektivt resande. Trafiklab är ett samarbete mellan Samtrafiken, SL och Viktoriainstitutet.

– Öppen data är framtiden, säger Elias Arnestrand, affärsutvecklare på Samtrafiken. Vårt branschinitiativ att öka mångfalden av tjänster för kollektivtrafiken har återigen visats sig vara en lyckad satsning.

Året har varit fullt av framgångar. I mitten av mars vann Trafiklab första pris på Nationella Inspirationsdagen anordnad avPartnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. Veckan därefter tävlade Trafiklab i kategorin Transport Data på ePSI Platform Prize Conference i Rotterdam, Holland och vann även där.

Guldlänken arrangeras av VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting, E-delegationen samt Offentliga Rummet. Guldlänken premierar och stimulerar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.