Utgivning och tryck av Resplus Tågtider upphör

I takt med att resenärer alltmer väljer att söka information om avgångs- och ankomsttider på webben så har efterfrågan på tryckta tidtabeller i pappersformat minskat drastiskt. Trafikföretagen anpassar i ökande grad sina tidtabeller till resenärernas efterfrågan och de ändringar som bl.a. banarbeten ger upphov till. Tryckta tidtabeller som gäller under längre tidsperioder blir därför svåröverskådliga och snabbt inaktuella.

Den som önskar trycka tågtidtabeller finner dem på www.resplus.se. Där finns såväl enskilda tidtabeller som en sammanslagen fil med samtliga tidtabeller.

Med dessa ändringar erbjuder Samtrafiken alltid resenärer och trafikföretag uppdaterade och aktuella tidtabeller, samtidigt som miljöbelastningen minskar då pappersförbrukning, tryck och distribution upphör.