nyaapier/trafiklab

Samtrafiken, Viktoriainstitutet och Trafikverket har under våren och sommaren drivit ett projekt för att ta fram ett öppet API för tåginformation i Sverige. Nu lanserar vi på test ett par APIer med realtidsinformation för all tågtrafik i Sverige som körs på Trafikverkets infrastruktur.

Trafikverket har sedan länge tillhandahållit information om tågtrafiken i Sverige genom Läget i Trafiken på trafikverket.se.
I takt med att ett stort antal andra tjänster efterfrågat informationen öppnar vi nu två test APIer på Trafiklab för att göra samma information tillgänglig för externa utvecklare.

De nya APIerna som släpps på test levererar idag information från samma bakomliggande system som förser Trafikverkets egna hemsida Läget i Trafiken med information.
Det ena av APIerna levererar mer ”rådata” från detta system och det andra APIet är gjort för att förenkla för dig som snabbt vill bygga en tjänst eller integrera informationen i en befintlig tjänst.
Tillgången till APIerna är kostnadsfri och du hämtar nycklarna genom Trafiklabs hemsida.

Arbetet med att tillgängliggöra informationen stöds av Vinnova.