Samtrafiken och Svensk Kollektivtrafik gör gemensam sak på ITS-mässan