Samtrafiken lanserar nationell ledsagningsportal

Varje år görs cirka 17000 ledsagningar i Sverige av resenärer med funktionsnedsättningar.
Samtrafiken har nu utvecklat ett nationellt system för beställning och samordning av ledsagning.

– Genom att ha en gemensam ledsagningsportal kan vi samordna resurser runtom i landet och erbjuda en förenklad och säkrare beställningsprocess.
Ytterst ger det personer med funktionsnedsättningar en ökad frihet att resa kollektivt, säger Laila Berkhahn, tillgänglighetsexpert på Samtrafiken.

Ledsagningsportalen är ett samarbete mellan Samtrafiken och Jernhusen. Ansvaret är uppdelat, där Samtrafiken tillhandahåller teknisk utveckling och datahanering.
Jernhusen tecknar avtal med trafikoperatörer, ledsagningsutförare och tillhandahåller en nationell kundtjänst.

– Samtrafikens portal blir ett mycket bra verktyg till vår redan etablerade ledsagningsservice. Samarbetet mellan Jernhusen och Samtrafiken har varit en viktig förutsättning för att öka kvalitén och skapa en säkrare bokning av ledsagning. De som beställer ledsagning får nu bättre service i och med en ökad kvalité och kortare bokningstider, säger Thomas Brock, ansvarig för ledsagning på Jernhusen.

Ledsagningsportalen är kopplad till Linkonline, Sveriges största resebokningssystem, och drar också fördel av Samtrafikens egna befintliga tjänster såsom stationsinfo.se och Trafikledningssamverkan (TLS).
I dagsläget kan ledsagningar beställas till och från tåg, men kommer också inom kort att omfatta buss och båt.

Tjänsten är under kontinuerlig utveckling och vid lanseringen riktad mot trafikoperatörerna. Under 2013 kommer ett självbokningsgränssnitt mot resenär att lanseras.