Stationsinfo släcks ner

Samtrafiken har tagit fram Stationsinfo med finansiellt stöd från Banverket, Jernhusen, Rikstrafiken, Vägverket och Vinnova. Anledningen till att tjänsten läggs ner är att:

  • den nuvarande plattformen är gammal
  • informationen på sidan är inaktuell
  • det saknas finansiering för att utveckla en ny plattform.

Fram till om med 31 december är tjänsten tillgänglig därefter kommer vi att peka om stationsinfo.se till samtrafiken.se.