Utvecklingen mot en ökande efterfrågan på realtidsinformation och de utmaningar kollektivtrafikbranschen har att hantera var temat för Realtidsrådets första möte. Under en spännande och intensiv dag diskuterades målbild, syfte och behov samt förslag till aktiviteter för att utveckla nationell realtidsinformation inom kollektivtrafiken. I grupparbeten analyserades resenärsgrupper och en första nyttovärdering av realtidsinformation gjordes. Vidare diskuterades risker och konsekvenser av att driva en nationell realtidsatsning, samt kritiska framgångsfaktorer, drivkrafter och motkrafter för etablering av nationell realtidsinformation inom kollektivtrafiken.

Resultatet av dagen var tydliga rekommendationer inför det fortsatta arbetet. Absolut viktigast bedömdes förankring och kommunikation om realtidssatsningen, samt organisation av kommande arbete, vara.

– Vi sammanställer resultatet av dagens arbete och använder det som underlag för beslut, i samverkan med X2AB, om kommande projekt. Det är mycket stimulerande och roligt att Realtidsrådet fått en flygande start tack vare det material som blev resultatet av den första dagens diskussioner. Nu kommer en spännande tid med att nominera deltagare, starta upp arbetet och åstadkomma resultat. Stort beröm till alla som deltog i startmötet och gjorde att resultatet blev så bra, säger Wille Jansson, ordförande i Realtidsrådet.