Nu blir Kollektivtrafikens hus verklighet

– I många år har kollektivtrafikens aktörer pratat om mer samverkan, och även om en hel del har hänt är Kollektivtrafikens hus det främsta exemplet på att högtidstalen äntligen börjar bli konkret verklighet, säger Gerhard Wennerström, vd på Samtrafiken.

Tanken med Kollektivtrafikens hus är att den ska inrymma de flesta av branschens aktörer, stora som små, och ge synergieffekter mellan aktörerna. Fler planerade och spontana möten kan på sikt resultera i bättre samarbeten – till nytta för resenärerna.

– Att dela lokaler med andra i branschen för oss närmare varandra och gör oss vassare. Tillsammans får vi ökad förståelse för våra olika förutsättningar och för hur utvecklingen ser ut, och vi kan dela vår kunskap.

– Gemensamma projekt om tekniska plattformar för branschen, i lobbysyfte, eller kring sådant som realtidsinformation till resenärer är lätta att tänka sig. Ytterst tror vi att både aktörerna och resenärerna gynnas av mer och närmare samverkan, säger Gerhard Wennerström.