Ny struktur på Samtrafikens affärsavdelning

De nya rollerna är:

  • kundansvariga (Key Account Manager)
  • säljstöd
  • portföljansvarig
  • tjänsteansvariga
  • tjänstesupport

Nedan flöjer en kort presentation av de nya rollerna på affärsavdelningen.

Håkan Östlund

Key Account Manager med samordnings- och utvecklingsansvar för affärsrelationen och Samtrafikens kunders strategiska behov. Håkan kom till Samtrafiken i april 2013 från logistikbranschen där han varit med och utvecklat Posten Retails ombudsnät med ansvar för externa samverkanspartners, butikskoncept och tjänsteutveckling.

Thomas Wilhelm

Key Account Manager med samordnings- och utvecklingsansvar för affärsrelationen och Samtrafikens kunders strategiska behov. Thomas har arbetat på Samtrafiken sedan 2008 och har sammanlagt cirka sju år inom branschen. Närmast kom han från SJ affärsutveckling där han arbetade med tillgänglighetsfrågor för funktionsnedsatta. Thomas har en gedigen erfarenhet inom området tillgänglighet på både nationell och internationell nivå.

Anette Tenggren

Säljstöd och ansvarig för att hantera helpdeskärenden från kunder och återförsäljare. Anette kom till Samtrafiken i augusti 2012. Hon har tidigare jobbat på SL (nu Trafikförvaltningen) som support och avtalsansvarig mot SL:s ombud och entreprenörer samt skolor och företagsförsäljning.

Tomas Anglevik

Portföljsansvarig och ansvarar för att Samtrafikens tjänster, enskilda eller tillsammans, utvecklas och utformas för att skapa så stor nytta som möjligt för Samtrafikens kunder. Tomas har arbetat på Samtrafiken sedan 2009 då han kom från telekom- och IT-branschen där han jobbade med tjänsteutveckling och kundlojalitetsprogram.

Laila Berkhahn

Tjänsteansvarig för affärsområde Biljettsamverkan inom kollektivtrafik. Biljettsamverkan omfattar bland annat Resplusresor för kombinerat resande och att Samtrafikens kundföretag får sina enkelresor säljbara i nationella kanaler. Laila kom till Samtrafiken 2010. Laila har en lång branscherfarenhet och expertkunskap inom funktionshinder inom SJ och har även varit verksam inom kundanalys som Business Controller och Catering Manager.

Mattias Andersson

Tjänsteansvarig för trafikinformationstjänster, med ett brett ansvar för utveckling och förvaltning av tjänster som Resrobot, TLS och Ledsagningsportalen. Men också för mindre tjänster som Tillgänglighetsinfo för Fordon samt Mötesplaneraren. Mattias började på Samtrafiken 2007 och har varit ansvarig för Resplus och var med och införde branschens nationella e-biljetter. Innan Mattias började på Samtrafiken var han förbundssekreterare på Bussbranschens riksförbund där stations- och expressbussfrågor var hjärtefrågor.

 

Här kan du läsa mer om våra tjänster.