Samtrafiken ser över tillgänglighet för funktionsnedsatta i Örebro

Samtrafiken genomför under november och december den övergripande genomlysningen av Länstrafiken Örebros tillgänglighetserbjudande för personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten är att göra en genomlysning som ser över tillgänglighetserbjudandet i kollektivtrafiken i Örebro län avseende fordon, hållplatser, stationer, utbildning av anställda, den digitala miljön och bemötandet av resenärer med funktionsnedsättning.

–       Vi har fått signaler från våra kunder att man gärna vill ha hjälp inom detta område. Däremot är det få som vet var man ska börja. Därför valde vi att ta fram en tjänst som ger våra kunder övergripande kunskap om vad de gör bra avseende tillgänglighet och vad som bör förbättras. Vi kommer i slutet av arbetet överlämna en rapport med de brister vi identifierat och i vilken prioritetsordning man bör åtgärda detta, säger Thomas Wilhelm, expert på tillgänglighetsfrågor på Samtrafiken.

I Samtrafikens uppdrag ingår bland annat att skapa en nulägesanalys av hur personer med funktionsnedsättningar uppfattar tillgängligheten i länet. Samtrafiken kommer dessutom att hålla i en workshop med intressenter från Länstrafiken, kommunen och personal från berörda trafikföretag där deltagarna kommer att få reflektera över hur de idag arbetar med tillgänglighet.

–       Det är viktigt för oss på Länstrafiken Örebro att ha ett tillgänglighetserbjudande som är tillfredställande för personer med funktionsnedsättningar och att vi ser över vårt utbud. Kollektivtrafiken ska vara ett alternativ för alla. Det kändes därför självklart att vända oss till Samtrafiken som har lång erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetsfrågor och dessutom ett stort nätverk av flera handikapporganisationer och myndigheter, säger Thony Lundberg, områdeschef på Länstrafiken Örebro.

Här kan du läsa mer om Samtrafikens tjänster inom tillgänglighet och funktionshinder.

Kontakt

Thomas Wilhelm

Expert på tillgänglighetsfrågor och Key Account Manager

070-762 38 91

Thomas.wilhelm@samtrafiken.se