Förändringen av resevillkoren gör det enklare och tryggare för resenären vid kombinationsresor med Resplus. Kännetecknet för en Resplusresa är att det är en kombinerad resa mellan två eller flera trafikföretag med en biljett med beteckningen Resplus. Vid köp av en Resplusresa har resenären alltid de rättigheter och skyldigheter som framgår av de nya resevillkoren.

–       Med de nya resevillkoren finns gemensamma regler för kombinationsresor vilket både underlättar för resenären och trafikföretagen. Det är därför viktigt att alla berörda medarbetare och resenärer får informationen kring de nya resevillkoren, säger Laila Berkhahn, Tjänsteansvarig Biljettsamverkan på Samtrafiken.

Under slutet av förra året skickade Samtrafiken ut information om de nya resevillkoren till alla företag som ingår i samarbetet och Samtrafiken har även tagit fram tre stöddokument i form av lathundar och Q&A för att underlätta för trafikföretagen.

–       Lathunden och Q&A har vi tagit fram för att göra det enklare för trafikföretagen och resenärerna. Det är dokument som kommer att kompletteras efterhand som vi får in fler frågor och synpunkter från kunder och resenärer, säger Laila Berkhahn, Tjänsteansvarig Biljettsamverkan på Samtrafiken.

De nya resevillkoren för Resplus omfattar bland annat trafikföretagens generella skyldigheter om att informera före resa, att befordra resande enligt det som avtalats på biljetten, ansvar för person- och sakskada och ansvar för assistans vid trafikstörning. De nya resevillkoren omfattar också gemensamma villkor kring bland annat bagage och vilken part resenären ska vända sig till med ersättningskrav.

Här hittar du de nya resevillkoren, lathundar och Q&A.