Beslut om pilotprojekt väntar för Realtid i Samverkan

Programmet Realtid i Samverkan realiserades i augusti av Samtrafiken och X2AB. Syftet är att undersöka en lösning för att tillgodose resenärernas framtida behov av information och tjänster som bygger på realtidsinformation. Målet är att programmet ska skapa förutsättningar för en nationell, modern och kunddriven realtidsinformation om kollektivtrafik. Under hösten har man inom programmet haft gruppträffar med företrädare från hela kollektivtrafikbranschen. Bland annat har en PENG-analys, en analysmetod för att få ett underlag för investeringsbeslut, genomförts. Härnäst väntar beslut om att starta ett pilotprojekt.

–       Det är verkligen stimulerande och spännande att känna engagemanget kring realtidsarbetet. Vi har tagit fram rekommendationer i förstudier och hoppas under februari kunna få beslut om att starta ett pilotprojekt. I val av pilotprojekt kommer vi ta hänsyn till den länsöverskridande trafikvolymen samt att piloten bör omfatta minst två olika trafikslag så att resenärer på ett rimligt sätt kan ändra resesätt vid till exempel störningar, säger Wille Jansson, programledare Realtid i Samverkan.

Programmet Realtid i Samverkan är indelat i tre projekt Samverkan, Infrastruktur och Affär. De tre projektgrupperna har under januari tagit fram varsin förstudie till programmets styrgrupp. Under februari kommer programmets styrgrupp att gå igenom de olika förstudierna och besluta om en framtida arbetsstrategi.

Håkan Östlund, Key Account Manager på Samtrafiken som sitter med i projekt Samverkan menar på att det idag finns en del intressanta initiativ inom realtidsarbetet ute bland trafikföretagen. Något han fått ta del av när han varit ute på besök ute i branschen för att förankra arbetet inom projektet.

–       Mötena har varit väldigt givande. Det har visat att det finns en hel del regionala initiativ kring realtidsinformation ute i landet. Men det finns ingen nationell samverkan inom området. Det här initiativet går över alla trafikslag. Det är gränsöverskridande samverkan både vad gäller operatörer, trafikföretag och trafikslag, säger Håkan Östlund i projekt Samverkan.