Samverkan kring trafikplanering i fokus på Samtrafikens årliga planeringskonferens

I år höll Samtrafiken sin årliga planeringskonferens på Scandic Grand Central i Stockholm under två halvdagar. Syftet med konferensen är att skapa ett forum för samverkan och information när det gäller trafikplanering. Ingrid Grönlund från Samtrafikens produktionsavdelning och ansvarig för planeringskonferensen menar att konferensen är en viktig del av den planeringssamverkan som Samtrafiken erbjuder de trafikföretag som har tecknat partneravtal.

–          Planeringskonferensen är ett utmärkt tillfälle för de olika trafikföretagen att träffas och utbyta erfarenheter och idéer. Det är särskilt viktigt i den ”nya” planeringsvärlden med avreglering och konkurrens i en allt mer digital värld. Under den här konferensen får deltagarna chans träffa branschkollegor och ta del föreläsningar som kan hjälpa till ökad samverkan, kunskap och erfarenhetsutbyte, säger Ingrid Grönlund.

Trafikplanering viktigt för en attraktiv kollektivtrafik

Med tjänsten planeringssamverkan, som alla Samtrafikens partnerrföretag kan nyttja, åtar sig Samtrafiken att bland annat samordna att anslutningstider vid byte med kollektivtrafik blir tillfredställande för resenären. Med andra ord är trafikplaneringen avgörande för att skapa en attraktiv kollektivtrafik för resenärerna.

–          Planeringssamverkan är viktigt och konferensen ger förutom samverkansdelen också oss chansen att förtydliga vårt tjänsteerbjudande och få input kring hur våra kunder upplever vår tjänst. Det är viktigt att de olika trafikföretagen vet hur vår hantering av trafikdata och vårt arbete med trafikplanering ser ut, säger Ingrid Grönlund.

Gunnar Alexandersson och Karolina Isaksson föreläste

Utöver nätverkande och samverkande fick konferensdeltagarna också vara med i en workshop för att själva vara med och påverka hur planeringssamverkan kan se ut i framtiden. Dessutom fanns Gunnar Alexanderson, som just nu utreder vad avregleringen inneburit för tågtrafiken, och Karolina Isaksson, trafikforskare vid VTI, på plats för att föreläsa. Alexandersson pekade under sin presentation bland annat på att det i flera avseenden skett stora förbättringar i järnvägssektorn vad gäller transportarbete och produktivitet. Karolina Isaksson talade på temat samordning – en nyckelfråga för en attraktiv kollektivtrafik. Bland annat visade Isaksson tre fallstudier av samordnad kollektivtrafik- och bebyggelseplanering i tre kommuner.