Framtiden för Stationsinfo.se är fortfarande osäker

Stationsinfo.se ger information om utvalda järnvägsstationer och buss-, båt- och flygterminaler. Sedan 2013 har det varit osäkert om vad som händer med Stationsinfo. Detta eftersom det är oklart vilka som ska fortsätta finansiera tjänsten och vem som ska agera ”Station Manager”. Samtrafiken har i början av året skickat ett inlägg som har registrerats hos Näringsdepartementet för vidare utredning. Inlägget behandlar frågetecknet kring vem som ska finansiera tjänsten och vem som ska vara skyldig att leverera aktuell data till en central nationell part. Fram till ett beslut har fattats hålls Stationsinfo öppen mot resenärer utan någon informationsuppdatering från Samtrafikens sida.

Samtrafiken har tagit fram Stationsinfo med finansiellt stöd från Banverket, Jernhusen, Rikstrafiken, Vägverket och Vinnova (tidigare KFB).Informationen på portalen har varit särskilt användbar för resenärer med funktionshinder, för barnfamiljer och för resenärer med mycket bagage. Portalen har också haft användare från kollektivtrafikbranschen och sällanresenärer som velat orientera sig innan resan. Portalen innehåller bland annat planskisser som visar stationshusets och stationsområdets planlösning och fotografier belyser interiörer och exteriörer.

För mer information, kontakta:

Gerhard Wennerström, VD för Samtrafiken, 070-762 38 76, gerhard.wennerstrom@samtrafiken.se, Skype: gerwe-sam