Kloka beslut i fokus under Samtrafikens trafikledningskonferens

Ett sextiotal deltagare fanns på plats, de flesta av dem trafikinformatörer och trafikledare, när Samtrafiken för andra året i rad höll trafikledningskonferens, i år i Kollektivtrafikens hus. Konferensen, som är en del i Samtrafikens verksamhetsområde trafikledningssamverkan vänder sig till alla trafikföretag. Majoriteten av konferensdeltagarna är flitiga användare av Samtrafikens TLS-verktyg, som är ett utbyggt samverkansnätverk, vilket ger operativ trafikpersonal möjlighet att dela med sig av information till varandra, hitta rätt kontaktpersoner, samordna trafik, och lösa trafikproblem tillsammans.

Under konferensen fick deltagarna under två olika workshoppar diskutera hur TLS-verktyget används idag och hur framtidens verktyg skulle kunna se ut. Workshopparna visade att framförallt chattfunktionen är ett populärt verktyg för att snabbt och enkelt dela information mellan trafikföretagen.

–       Det var glädjande att höra att den operativa personalen har stor nytta av TLS. Det är alltid oerhört värdefullt att få in information av användarna själva. Under workshopparna fick vi också in värdefulla inspel om hur vi kan utveckla tjänsten. Idag är Storstockholms trafikområde ett utmärkt exempel på hur TLS-verktyget används eftersom alla SL:s entreprenörer använder sig av det, säger Mattias Andersson tjänsteansvarig för Informationssamverkan på Samtrafiken.

TLS ovärderligt verktyg för trafikreportrar

På plats fanns också bland annat trafikreportrarna Mia Sjökvist, Sveriges Radio, Ammi Hjellström och Carita Henningsson, SBS Radio som berättade hur TLS blivit en naturlig och ovärderlig del i deras arbete. Med hjälp av TLS-chatten hämtar de direkt information från chatten och kan på så sätt snabbare nå ut med trafikinformation till radiolyssnarna. Mia Sjökvist gick så långt att hon ansåg att Sveriges Radios trafikredaktion inte skulle kunna arbeta utan TLS.

Temat för konferensen var ”Att fatta kloka beslut” och passande nog inledde ”beslutsdoktorn” Ari Riabacke och gav tips om beslutsfattande. En slutsats var bland annat att mer teknik inte ger bättre beslut utan det är tvärtom människan som utgör grunden för bra beslutsfattande.

–       Vi har fått väldigt goda resultat i utvärderingen vi skickade ut efter konferensen. Den visade att den här konferensen uppskattas och att deltagarna får ut väldigt mycket av att samverka och utbyta erfarenheter. För oss på Samtrafiken är det oerhört viktigt att träffa de som använder våra tjänster och se hur det konkret används ute på trafikföretagen.  Att massmedia också ser TLS som ett bra verktyg är något vi vetat om men det är roligt att vi kunde uppmärksamma det och förhoppningsvis kan vi utveckla det samarbetet, säger Mattias Andersson.

Läs mer om Samtrafikens verksamhetsområde Trafikledningssamverkan