Nytt lagförslag kring tillgänglighet kan påverka kollektivtrafiken

–        Frågan är fortfarande ute på remiss och därmed är det för tidigt att spekulera i exakt vilka konsekvenser det kan komma att få för trafikföretagen. Jag vet dock att en rad olika handikapporganisationer är missnöjda med vissa delar i förslaget och vill ha skarpare krav, säger Thomas Wilhelm, tjänsteansvarig tillgänglighet på Samtrafiken.

Lagförslaget är ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor. I lagförslaget anges att ”med bristande tillgänglighet ska avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas. Detta genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning”.

”Viktigt att ha en tydlig plan kring tillgänglighet”

Eftersom bristande tillgänglighet kan komma att tolkas som diskriminering blir det viktigare för trafikföretagen att ha ett tillfredställande tillgänglighetserbjudande enligt Thomas Wilhelm.

–       Det är intressant att man väljer att klassa otillgänglighet som diskriminering. Jag tror det därför det kan bli viktigt för kollektivtrafikföretagen att ha en tydlig plan på hur man jobbar med frågorna, säger Thomas Wilhelm.

För att avgöra om en person har diskriminerats föreslår regeringen att man ska utgå från gällande regler om tillgänglighet, till exempel i EU-förordningar. Där det inte finns sådana regler ska det göras en ”skälighetsbedömning”, som kan leda till att ”enklare åtgärder” kan komma ifråga.

Exempel på åtgärder kan komma att vara att en konduktör eller tågvärd kan ledsaga en resande och en busschaufför kan hjälpa till med bagage. Det kan även handla om att läsa upp en turlista eller att ge en kund särskild hjälp att boka en biljett eller åtgärder för att en person med en funktionsnedsättning ska kunna ta sig ombord på och färdas med en buss eller annat transportmedel.

”Människor med funktionsnedsättning ska inte utestängas”

Integrationsminister Erik Ullenhag kommenterade lagförslaget i ett pressmeddelande 3 mars:

– Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors självbestämmande och delaktighet. Det nya diskrimineringsförbudet ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att driva den bristande tillgänglighet som de drabbas av i sin vardag till domstol. Vi ska inte ha ett samhälle där människor med funktionsnedsättning utestängs på grund av att enkla åtgärder för tillgänglighet nonchaleras, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Läs pressmeddelandet pressmeddelandet i sin helhet här.

Läs lagrådsremissen här.