Samtrafikens granskning av Länstrafiken i Örebros tillgänglighet gav många insikter

Under de senaste månaderna har Samtrafiken genomfört en övergripande genomlysning av Länstrafiken i Örebros tillgänglighetserbjudande för personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten har varit att göra en genomlysning som ser över tillgänglighetserbjudandet i kollektivtrafiken i Örebro län avseende fordon, hållplatser, stationer, utbildning av anställda, den digitala miljön och bemötandet av resenärer med funktionsnedsättning. Samtrafiken har efter att ha genomfört intervjuer, granskningar och workshoppar nu överlämnat en slutrapport med rekommendationer till beställaren Thony Lundberg på Länstrafiken i Örebro.

–          Samtrafikens genomlysning gav många lärdomar. Jag insåg att vi gör många bra saker var för sig men att vi inte alltid lyckas knyta ihop helheten. Vi behöver tillsammans fokusera mer på att trygga ett ”hela-resan-perspektiv” för resenären. Samtrafiken har lång erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetsfrågor och dessutom ett stort nätverk av flera handikapporganisationer och myndigheter. Det var därför vi anlitade dem, säger Thony Lundberg, trafik- och marknadschef på Länstrafiken i Örebro.

Enligt Thomas Wilhelm, tjänsteansvarig tillgänglighet på Samtrafiken som genomförde genomlysningen, är det vanligt att många organisationer upplever en osäkerhet kring tillgänglighetsfrågor.

–          Tillgänglighetsfrågor är komplexa och det är svårt för trafikföretagen att själva identifiera problemen eftersom det finns så många olika typer av funktionsnedsättningar. Personer med synnedsättning upplever exempelvis ofta en osäkerhet då fordonen inom samma länstrafikbolag är utformade på olika sätt. Framförallt rör det sig om handtag, stoppknappar, säten som sitter på olika ställen vilket gör det svårt för personer med synnedsättning att orientera sig, säger Thomas Wilhelm.

Under workshopen fick deltagarna även förståelse för hur tillgänglighetslösningar kan skapa mervärde för samtliga kunder. Idag använder vi till exempel hissar och automatiska dörrar. Lösningar som initialt togs fram för att underlätta för människor med funktionsnedsättningar. Idén bakom en sjukhussäng snappades till exempel upp av ledande sängtillverkare och idag är människor till exempel benägna att betala 100 000 kronor för en Hästen-säng.

–          Tillgänglighetslösningar skapar ofta mervärden för hela samhället men det är svårt att veta var man ska börja. Vi har fått signaler från våra kunder att man gärna vill ha hjälp inom detta område. Därför valde vi att ta fram en tjänst som ger våra kunder övergripande kunskap om vad de gör bra avseende tillgänglighet och vad som bör förbättras, säger Thomas Wilhelm.

Läs mer om Samtrafikens tillgänglighetserbjudande