Norrtåg AB nytt ägarföretag i Samtrafiken

–       Som delägare till Samtrafiken blir vi en del av ett stort nätverk av organisationer, där i princip hela branschen finns med. I och med samarbetet med Samtrafiken ökar vår möjlighet att vara med och påverka vad som händer i branschen. Norrtåg AB arbetar aktivt för fördubblingsmålet. Genom samordning tar vi ett ytterligare steg i att göra det enklare för resenären att resa mellan olika regioner och att köpa biljett, säger Maria Höglander, VD Norrtåg AB.

Norrtåg AB ägs av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKTM) i Norrbotten och Västernorrland samt länstrafikbolagen i Jämtland och Västerbotten. Norrtåg AB är upphandlare och beställare av trafik och tillhandahåller de tåg som den operatör de utsett ska köra och underhålla.

–       Vi är självklart mycket nöjda att Norrtåg AB går in som ägarföretag. Det är glädjande att de uppmärksammat att Samtrafiken är en betydelsefull samverkansarena i branschen och vilka fördelar och möjligheter det ger, säger Gerhard Wennerström, VD på Samtrafiken.

Här kan du läsa mer om vad det betyder att vara ägar- eller partnerföretag till Samtrafiken.