Ny modell för samprissättning förenklar prissamarbetet för länsöverskridande trafik

Den nya pris- och avräkningsmodellen, som infördes tidigare i våras, är framförallt till nytta för länstrafiken som har zonprissättning och länsöverskridande trafik. Innan samtaxeringen kunde till exempel en resa mellan Göteborg och Trelleborg med ett byte, kosta 404 kronor. Detta eftersom varje trafikföretag taxerats separat vid byten, vilket inneburit att resenären fått betala mer än trafikföretagens egna maxpriser inom ett län. Efter samtaxeringen behöver resenären bara betala 345 kronor för samma resa tack vare den nya prismodellen.*

I nuläget är Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Öresundståg samt de södra Krösatågslinjerna inlagda i samprissättningen för Sydtaxan, ett samordnat biljettsystem för kollektivtrafiksresor över länsgränser i södra Sverige.

–          Fler län kan successivt läggas till Sydtaxan och det går också att bilda flera samprissättningsområden för de län och trafikföretag som behöver det. Vi har sett detta behov hos länstrafikföretagen och den nya modellen är såklart positiv för resenärerna eftersom de slipper betala dubbelt, säger Laila Berkhahn, tjänsteansvarig Biljettsamverkan på Samtrafiken.

* Prisexemplen är tagna från sj.se och innehåller 7% bokningsavgift.

Vill du veta mer om den nya prismodellen eller bilda samprissättningsområden? Kontakta Laila Bekhahn på Samtrafiken.