Näringsdepartementets utredare fick goda råd av Trafiklab-användare

Ett 20-tal Trafiklab-användare var i Kollektivtrafikens hus under måndagskvällen när Näringsdepartementets Åsa Vagland gästade Samtrafikens och Vinnovas Meetup. Vagland leder för närvarande utredningen om information, bokning och biljettförsäljning av kollektivtrafikresor som ska vara klar 1 oktober. Ett led i utredningen var att samla in input från de tredjepartsutvecklare som använder Trafiklab.

–  Min vision är inte en teknisk lösning utan att skapa förutsättningar. Det är marknaden som i slutändan ska leverera lösningarna och då är det jätteviktigt och givande att träffa framtidens utvecklare. Jag har fått en mycket större förståelse kring vilka krav och behov som finns hos utvecklarna, säger Åsa Vagland, utredare på Näringsdepartementet.

Standardiserade avtal med trafikföretag

Många av utvecklarna pekade på vikten av en standardisering av data för att reducera kostnader och komplexiteten för apputveckling. Dessutom anser man att det behövs bättre incitament och nya affärslösningar för att kunna skapa bättre förutsättningar för att generera intäkter genom appar. Som förslag lyftes att utvecklarna som nästa steg skulle kunna bli en del av biljettförsäljningen. Någon typ av aggregeringstjänst eller standardiserade avtal med trafikföretagen togs upp som ett alternativ.

–  Ett standardiserat avtal, gärna i form av ett aggregerat avtal så att återförsäljarna inte behöver separata avtal med alla trafikföretag skulle kunna vara ett sätt att öppna upp för lättare försäljning via digitala försäljningskanaler, säger Åsa Vagland.

Kvalitet på data måste höjas

En annan under kvällen ofta återkommande synpunkt var att kvaliteten på data från trafikbolagen behöver bli bättre. För att ens ha förutsättningen att bygga kvalitativa appar måste datakvaliteten höjas avsevärt menade utvecklarna.

–  Det var en lyckad kväll som tydligt visade att kollektivtrafikbranschen tjänar på att samarbeta med externa aktörer, säger Elias Arnestrand, tjänsteansvarig Trafiklab på Samtrafiken.