Optisk visering av Resplusbiljetter nu möjlig

–       Vi har haft en önskan att även få denna säkerhetslösning på Resplus-biljetterna. Hittills har vi bara kunnat verifiera biljetterna genom att be om legitimation, vilket inte har varit optimalt ombord på våra bussar. Vi måste ha smidiga rutiner så att passagerarna snabbt kan kliva ombord. Med den här lösningen får vi både effektiv ombordstigning och säkrade intäkter, säger John Daoud, distributionsansvarig på Flygbussarna.

Det är Linkon som förser biljetterna med önskad information i aztec-kodformatet. På Resplus e-biljett för egenutskrift (pdf) finns sedan koden tydligt utskriven på biljetten. I sms-biljetten skickas en länk som leder till en sida med aktuell aztec-kod. Samtrafiken skickar bokningsdata till Flygbussarna som då kan validera biljetterna enligt sina ordinarie rutiner. Avläsningen och validering av biljetten ombord sker enkelt genom att bussförarna och värdarna skannar aztec-koden. Lösningen är framtagen för Flygbussarna, men är skapad så att den kan anpassas till andra trafikföretag.

–       Genom att ha en gemensam krypteringsnyckel som bara är känd mellan Linkon och trafikföretaget, kan vi utan problem anpassa den här tjänsten till fler trafikföretag som vill ha sin egen säkerhetskod och sin egen hemlighet, säger Jonas Falk, kundansvarig på Linkon.

I branschen finns ett stort behov av att kunna validera Resplus e-biljetter på ett säkert sätt. Den nya lösningen innebär effektiviseringar eftersom den både förenklar för ombordpersonalen och minskar risken för biljettbedrägerier.

–       På Samtrafiken är vi mycket nöjda med den lösning som vi nu har sjösatt tillsammans och som kan anpassas till alla Samtrafikens partners, säger Laila Berkhahn, tjänsteansvarig för Biljettsamverkan på Samtrafiken.

 För mer information, kontakta
Laila Berkhahn, Samtrafiken
Tjänsteansvarig Biljettsamverkan
Laila.berkhahn@samtrafiken.se
070-762 33 24

John Daoud, Flygbussarna
Distributionsansvarig
John.Daoud@flygbussarna.se
073- 699 33 65

Jonas Falk, Linkon
Kundansvarig
jonas.falk@linkon.se
070 – 762 31 30

Om Samtrafiken

Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som verkar för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Det gör Samtrafiken genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och förse branschen med specialistkunskap och data om Sveriges resande. För mer information se www.samtrafiken.se.