Frågan om att slå ihop X2AB och Samtrafiken utreds

Ägargruppen har bildats för att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av ett samgående mellan X2AB och Samtrafiken.

– Det finns synergier att ta tillvara och en sammanslagning skapar möjlighet att skapa en samlad, väl förankrad och kraftfull utvecklings- och driftsresurs för branschen som helhet samt förutsättningar för att forma en långsiktig finansieringsmodell av branschens utvecklingsbehov. Dessutom blir det en organisation mindre i branschen vilket vi tycker vore bra, säger gruppens sammankallande Anders Lindström, SL.

En första information från ägargruppen kommer ske i samband med Samtrafikens ägarmöte den 2 oktober.