Andreas Ekström och Per Sundin gav uppskattat utifrånperspektiv till branschen

Kollektivtrafikbranschen och musikbranschen har med alla säkerhet fler skillnader än likheter. Detta hindrade inte Per Sundin från att inspirera konferensdeltagarna.. Under dag två av konferensen fick vi nämligen höra merparten av deltagarna på scenen referera till Per Sundins föreläsning. Per gav under en timma sin syn på förändring. Per berättade öppet om alla misstag som musikbranschen gjorde under övergången till det digitala landskapet och hur man tog sig tillbaka. Som så ofta sker i förändring försvarade Universal Music sin affärsmodell. I ett nytt medielandskap där konsumenten mer och mer dikterar villkoren svarade Universal Music med att istället försöka sänka konkurrenterna istället för att lära av dem och samarbeta. Vi fick under konferensen höra flera deltagare dra paralleller till kollektivtrafikens förhållningsätt gentemot bilen.

Data om beteende hårdvaluta

Journalisten och författaren Andreas Ekström lyckades även han inspirera konferensdeltagarna med iakttagelser och jämförelser från en annan värld. Andreas som har skrivit en bok om Google använde ofta storföretaget för att berätta om det digitala landskapets betydelse. Andreas började dock med att spå att politiken kommer att bli nästa stora område.

–          Arbetsbrist, medborgarlön, globalisering – världen skriker efter politik. Dels är det via politiken de stora pengarna kan tjänas. I att vinna upphandlingar, och få uppdrag från det offentliga, sa Andreas.

Idag är 2,6 miljarder av världens 7 miljarder invånare online. Om några år lär den siffran var betydligt högre vilket ger fantastiska möjligheter.  Data om beteende blir en hårdvaluta menade Andreas. Där sitter kollektivtrafiken på en guldgruva. Han lyfte några exempel på vad Google har kunnat åstadkomma med sitt data. Google har bland annat lyckas förutse pandemier genom att följa sökningar på symtom och sedan rita upp en karta över USA och se hur snabbt influensor spred sig. Först 6-8 veckor senare hade Smittskyddsinstitutet samma resultat.

Sammanfattningar från konferensen hittar du här.