Stort intresse när branschens lönsamhet diskuterades under Samtrafikens konferens 2014

Runt 180 personer deltog i år på Samtrafikens konferens på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm. Under årets konferens stod diskussionen i fokus såväl ute bland borden i salen som bland deltagarna på scenen. På scenen såg vi flera vd:ar för några av branschens trafikföretag och personer som Maria Wetterstrand och Gunilla Glasare.

Är kollektivtrafiken en rättighet?

Under fokusområdet samhälle politik och miljö fick vi se en öppen diskussion som bland annat fokuserade på den samhällsnytta som kollektivtrafiken gör och om kollektivtrafiken är en rättighet för alla människor. Jan Lindqvist, avdelningschef Tillväxtavdelningen SLL, menade att alla människor har en rättighet till kollektivtrafik eftersom man betalar skatt, rimligtvis borde man då få något tillbaka. Samhällsdebattören Maria Wetterstand å sin sida ansåg att det har gått inflation i rättighetsbegreppet – det finns mycket som alla betalar skatt till men som man inte utnyttjar – därför ska det inte ses som en rättighet att ha tillgång till kollektivtrafik. Wetterstrand uttryckte även en vilja om att kollektivtrafiken behöver bli bättre på lobbying.

Olika åsikter kring ett branschgemensamt biljettsystem

I fokusområdet operatör fokuserade bland annat SJ:s vd Crister Fritzson och Keolis vd Magnus Åkerhielm på hur viktig samverkan och samarbete är inom branschen. På frågan om branschen ska införa ett gemensamt biljettsystem var inte deltagarna helt överens. MTR Express vd Johan Söör såg ett gemensamt biljettsystem som välkommet eftersom det skulle underlätta för nya företag på marknaden. Flygbussarnas vd John Strand menade däremot att branschen ska få ordning på de lokala biljettsystemens tillkortakommanden. Han menade att om vi hade haft väl fungerande lokala biljettsystem hade debatten om ett gemensamt system aldrig funnits.

Sammanfattningar från konferensen hittar du här.