Den nya statistikportalen är här!

Statistikportalen är en tjänst för alla Samtrafikens kunder som vill ta fram statistik på antal sålda resor och försäljningsbelopp. Det går även att se skillnaden på hur stor andel resor som var kombinerade inom Resplus samt ”förköpt enkel”, det vill säga resor med ett och samma trafikföretag. Här hittar du också topplistor för just dina mest sålda sträckor samt vilka försäljningskanaler som sålt dessa. Det innebär att du kan rikta kampanjer specifikt mot olika säljställen.