Ökad samverkan genom referenskommittéer

Inom Samtrafikens fyra samverkansområden planeringssamverkan, informationssamverkan, biljettsamverkan och trafikstörningssamverkan, kommer det under första kvartalet av 2015 startas referenskommittéer för respektive samverkansområde. Syftet med kommittéerna är att ge ägarna större inflytande och agera stöd i prioritering av aktiviteter. Referenskommittéerna träffas cirka 4 gånger per år och kommer bland annat diskutera planeringsförutsättningar, gemensamma resegarantier och informationssamverkan.

–          Det här är ett nytt grepp från Samtrafikens sida och det känns väldigt positivt. Jag förväntar mig stort engagemang och deltagande i gruppen och att vi verkligen kan bli det forum för feed-back, stöd för verksamhetsplanering och prioritering som Samtrafiken eftersträvar med detta nya arbetssätt. Personligen ser jag också fram emot ett forum där jag träffar kollegor inom branschen – vi har mycket att lära av varandra, säger Susanne Jönsson, områdeschef för Skånetrafikens kundtjänst och ledamot i Samtrafikens nya referenskommitté för Trafikstörningssamverkan.

Referenskommittéerna kommer att ha en bred sammansättning med representanter för samtliga ägarintressen. Omval/nyval av representanter till kommittéerna görs årligen på Samtrafikens bolagsstämma i december. Det första mötet kommer äga rum i Kollektivtrafikens hus den tredje februari.

Här kan du läsa mer om vilka som ingår i respektive referenskommitté