Nytt nummer för Samtrafikens sms-tjänst

Vid en fördjupad biljettkontroll kan man med hjälp av Samtrafikens sms-tjänst kontrollera biljettnumret mot biljettsystemets databas. Tjänsten skickar tillbaka ett svars-sms som bekräftar att resan är bokad. Kostnaden för sms-tjänsten är vanlig taxa och är till skillnad från tidigare nummer en gratistjänst från Samtrafiken.

Gör så här:
Biljettnumret är nyckeln vid kontroll. Kontrollera att biljettnummer anges som ABC1234D (hela bokningen) eller ABC1234D0001 (om man bara vill ha svar på bokningsrad 1).

  • Skriv in texten Resplus-mellanslag-biljettnummer. Exempel: Resplus ABC1234D
  • Skicka som sms till nummer 71120.
  • Ett svars-sms från Samtrafiken genereras som dels bekräftar att resan är bokad och dels ger information som kan jämföras mot uppgifter på biljett.

Om boknings/biljettnummer saknas i databasen ges svaret:
Bokningen kan inte hittas

Om ett boknings-/biljettnummer slås in fel, så att det inte följer standarden för en boknings/biljettnummer ges svaret:
Felaktigt format på biljettnummer

 Om svaret Biljett ABC1234D0001 åååå-mm-dd ***AVBOKAD***visas är biljetten inte giltig, utan resenären har avbokat biljetten.