Samtrafiken förnyar partneravtal

Uppdateringar i avtalet är bland annat:

  • Samtrafiken ska säkerställa att det finns en neutral försäljningkanal av resor inom biljettsamverkan. Det görs genom att lansera en köpfunktion i den digitala reseplaneraren Resrobot.
  • När “Kom-fram-garantin” aktiveras för en Resplus-resa ändras ersättningsmodellen trafikföretagen emellan. För resenärerna innebär det dock ingen skillnad jämfört med hur det fungerar idag.
  • För bättre kunskapsutbyte och samarbete inrättas referenskommittér för respektive samarbetsområde med experter från olika trafikföretag.

– Kollektivtrafikbranschen vill med det förnyade avtalet skapa en samarbetsarena med bra förutsättning för att driva utvecklingen i branschen effektivt, säger Gerhard Wennerström, VD på Samtrafiken.

Det förnyade samarbetsavtalet gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter det tidigare avtalet som gällt sedan 2012.

Läs mer om avtalet här