Höga förväntningar på Samtrafikens nya samverkansforum

– Det första mötet skapade många bra frågeställningar runt informationssamverkan, vad det är och vad vi skulle önska. Sverige är ett avlångt land med stora skillnader i söder och norr men också med många likheter. I vår grupp finns en härlig blandning av kompetens och erfarenhet som bådar gott inför framtida möten och de kommer förhoppningsvis ge ett bra resultat. Samverkan är en förutsättning för att förbättra för resenären att kunna planera sin resa och skapa förtroende för kollektivt resande.
Med rätt styrning och målsättning finns det förutsättningar för att ta ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Annika Garpefjäll, verksamhetsutvecklare på Norrtåg AB och ledamot i Samtrafikens referenskommitté för informationssamverkan.

Genom referenskommittéerna kan du som partner till Samtrafiken lyfta frågor av intresse för verksamheten, få ökad insyn och möjlighet att påverka vår verksamhet.

Läs mer om Samtrafikens referenskommittéer här