Ny öppen data vid Trafiklabs meetup

I Trafiklabs meetups deltar både tredjepartsutvecklare och API-ägare, det vill säga de som levererar data via Trafiklabs API-er. Syftet är att diskutera de senaste nyheterna och presentera pågående utvecklingsprojekt baserade på Trafiklabs data. Idag används data från Trafiklab i resetjänster framtagna av tredjepartsutvecklare, såsom Res i Stockholm och Resledaren, samt i resetjänster från företag som Google och Hogia.

Vid meetupen den 12 mars presenterade både SL och Samtrafiken förbättringar av befintliga API:er. Dessutom berättade Trafikverket att de kompletterar sin öppna tåginformation med väginformation.