Ny restidsgaranti börjar gälla den 1 maj 2015

Det innebär i korthet att resenärer har rätt till:

  • 25 procent av hela biljettpriset vid försening på 60-119 minuter vid slutdestinationen
  • 50 procent av hela biljettpriset vid en försening på 120 minuter eller mer vid slutdestinationen

Resenären ska även i fortsättningen i första hand vända sig till det bolag på vars delsträcka förseningen inträffat. För att bland annat hjälpa resenärer som kontaktar fel trafikbolag har Samtrafiken infört en ärendeväxel och process för att partnerföretagen inom Samtrafiken ska kunna ta emot och vidarebefordra ärenden.

Läs de nya resevillkoren här.