Samtrafiken förbättrar öppen tidtabellsdata

  • Historiska data. Hittills har Samtrafikens datagränssnitt, API-er, enbart innehållit gällande och framtida tidtabeller. Men nu kommer även historiska data att bli tillgängliga digitalt på Trafiklab. De historiska tidtabellerna kan exempelvis användas inom samhällsforskning där man vill titta på hur trafiken utvecklas eller samköra tidtabellsdata med demografiskt data.
  • Översatta hållplats-ID:n. Nu kommer det bli lättare att identifiera hållplatser där olika API:er använder olika ID-nummer. Samtrafiken kommer nämligen att publicera översättningstabeller för hela Sveriges hållplats-ID:n. Orsaken är att de flesta trafikproducenterna har egna ID-nummer för hållplatser, vilket har inneburit att tredjepartsutvecklarna själva har fått identifiera hållplatsen från de olika trafikproducenterna.
  • hack46.com. Trafiklab kommer att delta i hackatonen hack46. Den kommer att hållas i Uppsala och Stockholm i vår. För mer information, se hack46.com.