Referenskommittén för planeringssamverkans andra möte