Störningskonferens lockade 50

Syftet med konferensen var att bli bättre på samverkan vid trafikstörningar så att resenärerna drabbas så lite som möjligt. Som inspiration berättade bland annat Kim Möller från SAS hur konkurrenter inom flyget lyckas samverka inom Star Alliance när problem i trafiken uppstår. Även forskare från det 10-åriga branschprogrammet KAJT visade delar av sin forskning om kapaciteten i järnvägstrafiken.