Ny restidsgaranti

Beslutet som togs av Samtrafikens styrelse hösten 2013 var att restidsgaranti skall implementeras för samtliga trafikslag och i steg ett för kombinationsresor för tåg. De nya resevillkoren för Resplus finns här och reglerar resenärens rättigheter vid en Resplusresa från och med resedatum 1 maj 2015.

I det senaste numret av SJ-nytt intervjuades Samtrafikens kommunikationschef, Karin Ytterström, om den nya restidsgarantin. Du kan läsa hela intervjun här.