X2ABs verksamhet och Samtrafiken slås samman

Syftet är att tillvarata styrkorna i båda organisationerna och därigenom skapa förutsättningar för en fortsatt offensiv branschgemensam utvecklingsverksamhet. I samband med övertagandet kommer X2AB att avvecklas.

–       För Samtrafikens ägare, partners och kunder innebär förvärvet möjligheter att driva gemensam branschutveckling och samverkan på ett mer effektivt sätt än tidigare, säger Peter Örn, styrelseordförande på Samtrafiken. Ägarna vill ta tillvara på erfarenheterna inom båda organisationerna samtidigt som man skapar en tydlighet med en organisation.

–       Det är min övertygelse att den professionella utvecklingsverksamhet präglad av snabba leveranser som byggts upp inom X2AB, nu kommer att drivas vidare av Samtrafiken med fortsatt fokus på leverans för att öka resenärsnytta, effektivitet och branschnytta. Det gäller inte minst det i branschen mycket väl förankrade Biljett- och betalprojektet, säger X2ABs styrelseordförande Anna Grönlund Krantz.

X2AB:s projektportfölj som Samtrafiken driver vidare består av fyra pågående projekt:

  • Gemensamma biljett- och betallösningar
  • Kapacitetsstark kollektivtrafik och hållbar stadsutveckling (tidigare BRT-projektet)
  • Teknikplattform för anropsstyrd och linjelagd kollektivtrafik
  • Kunddriven effektiv planeringsprocess

Dessutom har X2AB förslag till olika förstudier och mindre utvecklingsprojekt som Samtrafiken tar vidare, såsom kollektivtrafik och citylogistik, kombinerade mobilitetslösningar och automatisering av kollektivtrafiken.

Samtrafiken kommer även ta över nätverket för innovationsarbete inom kollektivtrafiken Public Transport Innovation Network och nätverket Intressentrådet.

För frågor kontakta:

Peter Örn 070-378 50 10, styrelseordförande i Samtrafiken AB.

Anna Grönlund Krantz 070-637 33 51, styrelseordförande i X2AB.