Samtrafikens kunder blir allt nöjdare

Mätningen visar även att vi förbättrat resultaten på de prioriterade satsningar som genomförts, såsom mer tydlighet i tjänsteutbudet och förbättrade relationer med kunderna.

När vi blickar framåt tar vi med oss flera saker från undersökningen som vi kan utveckla, bland annat att vi ska vara lättare att komma i kontakt samt ge tydlig och korrekt information.

Om NKI
Mätningen av Samtrafikens NKI genomfördes under mars 2015 via en webbenkät med 21 frågor till kunderna. Om alla respondenter svarat positivt på samtliga frågor blir NKI = 100. Om ingen deltagare svarat positivt på någon fråga blir NKI = 0.