Arbetet med samverkan kring tillgänglighet i kollektivtrafiken fortsätter

Syftet med det nya branschforumet är att genom informationsutbyte och i dialog identifiera utmaningar som kan lösas gemensamt i branschen.

På uppföljningsträffen den 3 juni medverkade både myndigheter och aktörer som har en nyckelroll i arbetet med tillgänglighet inom kollektivtrafiken. Bland annat berättade Thomas Brock från Jernhusen om hur deras ledsagningstjänst har utvecklats genom åren, och Tina Ohlsson från Trafikverket informerade om målsättningar för ”Funktionshinderspolitiska strategins genomförande för 2015”.

– Det var givande att diskutera sakfrågor i temagrupperna och att höra andras reflektioner utifrån det som presenterades. Men det bästa är  ändå möjligheten att träffas och diskutera med andra som brottas med samma frågeställningar som jag gör, säger Nina Waara, strategisk planerare, UL .

Ta del av dokumentationen från dagen