Pendlingsbara Sverige 2015

Att kunna bo på en plats och samtidigt kunna resa kollektivt till arbetet är avgörande för Sveriges utveckling i urbaniseringens tider. Kollektivtrafiken i Sverige idag är väl utbyggd. Vår kartläggning visar exempelvis att det finns 39 000 kvadratkilometer där man kan bo och arbetspendla runt de 31 kom­muner vi undersökt. En yta som nästan motsvarar hela Danmark. Med den här rapporten hoppas vi att fler ska upptäcka kollektivtrafiken och faktiskt utforskar möjligheterna som finns att lämna bilen hemma och ta bussen eller tåget istället.

När vi rankar kommunerna mot varandra så är det slående att det finns mer pendlingsmöjligheter runt de större orterna i Sverige än de mindre. Och det är ju egentligen självklart. Skulle vi ta hänsyn till hur många som bor i varje ort skulle det bli ett annat utfall. Men vi tycker att det är intressantare att lyfta fram de faktiska pendlingsmöjligheter som finns. Och runt Luleå, som hamnar längst ner i listan, så finns det hela 119 hållplatser att hoppa på tåget eller bussen på för att ta sig in till Luleå på en timme i morgonrusningen. Eller 628 kvadratkilometer att bosätta sig på och samtidigt kunna pendla till stan.

Så alla ni som drömmer om att bo på landet men samtidigt vill kunna arbeta i stan – trevlig läsning!

Läs mer i pressmeddelandet
Ladda ned rapporten ”Pendlingsbara Sverige 2015”
Ladda ned förra årets rapport