Lämna in preliminära tidtabeller inför jul-resandet redan nu

Det är naturligtvis möjligt att bara skicka in enstaka linjer, välj i så fall ut de viktigaste Respluslinjerna.

När ni skickar in tidtabeller för den här perioden så uppdateras tidtabellen inom fem arbetsdagar.

Behöver ni ändra priser eller lägga till nya hållplatser för denna period så har vi fasta datum för uppdateringar:

  • 30 september, säljstart 29 oktober
  • 28 oktober, säljstart 28 november
  • 18 november, säljstart 17 december

En preliminär tidtabell gäller tills ni skickar in en ny uppdatering. Om den preliminära tidtabellen skiljer sig från den slutgiltiga kan ni enkelt söka eventuella felaktiga bokningar som sålts genom att använda Samtrafikens Bokningsinfo. Logga in på vår Statistikportal för att komma dit. I Bokningsinfo finns samtliga aktuella resenärsuppgifter. Behöver du hjälp med inloggningen, hör av dig till din kontaktperson på Samtrafiken.