Trafikverket med på Planeringssamverkans referenskommitté-möte

– Det är mycket positivt att Samtrafiken tagit initiativ till att vi kan delta i referenskommittéarbetet. Jag ser fram emot den spännande utmaningen att skapa en nationell samlad information om trafikpåverkande arbeten på väg och järnväg för att kunna samordna bättre, säger Per Joelsson, kundansvarig Trafikverket.

Referat från dagen hittar du här.