Nytt pris för digitala tjänster inom kollektivtrafiken

Tidigare i år fick Samtrafiken finansieringsstöd från innovationsmyndigheten Vinnova för sex olika projekt som skulle stärka användandet av öppna data inom kollektivtrafiken. Ett av projekten var Trafiklabs ambassadörsarbete för eldsjälar inom öppna data som nu resulterat i utmärkelsen Trafiklabhjälte 2015. Priset ska gå till personer som bidragit till utvecklingen av digitala tjänster inom kollektivtrafiken i Sverige, byggda på öppna data från Trafiklab.

– Vi vill uppmärksamma alla eldsjälar som gör otroliga insatser för att det ska bli enklare och smidigare att åka kollektivt, säger Elias Arnestrand, tjänsteansvarig Trafiklab.

Vem som helst kan nominera någon till Trafiklabhjälte 2015. Du kan nominera dig själv eller någon annan på Trafiklab. Deadline för nominering är 16 november 2015. Utmärkelsen Trafiklabhjälte 2015 kommer att delas ut under Internetdagarna 2015 den 24 november i Stockholm.

Juryn 

Följande jury kommer utse en vinnare bland de nominerade bidragen:

Sara Rhudin, expert på kollektivtrafikfrågor. SKL, (Sveriges kommuner och Landsting)

Pernilla Rydmark, ansvarig för internetfonden på IIS

Daniel Rudmark, forskare inom öppna API:er. Viktoria Swedish ICT

Trafiklab är ett community för öppen trafikdata som drivs av kollektivtrafikbranschens utvecklingsbolag Samtrafiken och byggdes i samverkan mellan Samtrafiken, Storstockholms Lokaltrafik och Viktoria ICT.