Rapport från mobilitetsmässa i Frankfurt- Autonom, Uppkopplad, Elektrisk och Delad!

Autonom, Uppkopplad, Elektrisk och Delad – detta mantra fick jag höra om och om igen då jag var på TU Automotive konferensen i Stuttgart för att omvärldsspana. Bilindustrin inser att de står inför oerhört stora förändringar på alla nivåer. Det handlar naturligtvis väldigt mycket om teknik, om framtida bränslen, om data i molnet och om hur/om den som sitter i bilen skall få agera i körningen eller inte. De tre första delarna i mantrat handlar om denna teknik, onekligen väldigt fascinerande teknik. Tekniken kan sätta en del kända varumärkesprofileringar lite under prövning, – hur bra passar t.ex. ”BMW – körglädje” på en självkörande bil?

Den fjärde delen i mantrat, Delad, är den som skakar hela industrin i grundvalarna. Vad händer med varumärkena och med affärsmodellerna?  Den amerikanska drömmen om att en egen bil innebär frihet håller på att gå i graven. Denna oerhört stora förändring gör att det är helt andra parter som kommer att börja sko sig på människornas outtröttliga behov av att röra på sig. Apple, Google och Uber lyste med sin frånvaro på konferensen men trots detta var deras initiativ Apple CarPlay, iCar, Google Car och Autonomus Uber på allas läppar. Facebook som har en egen jättesatsning inom bilområdet var däremot på plats och alla lyssnade! Toyotas, BMWs och Mercedes visioner som presenterades dagen innan bleknade betänkligt i skenet från Facebook. Öppenheten för att bejaka förändringen och att bejaka det okända var den stora skillnaden. Biljättarna som försöker styra utvecklingen och äga sina kunder kommer knappast att klara sig. Disrupt or die!

Ett av huvudspåren på konferensen var ”Mobility”. Timme ut och timme in lyssnade jag på föredrag om mobilitet, kombinerad mobilitet och mobility manangement. Jag tror att det var två gånger som någon yppade ordet kollektivtrafik i någon bisats. Bilindustrin har skygglapparna på sig och har tänkt lösa resorna, miljön och trängseln själva. Precis som kollektivtrafiken i många länder har skygglapparna på sig och tror sig vara lösningen på kombinerad mobilitet med lite hjälp av lite taxi och bilpooler.  Därför känns det mycket bra att Samtrafiken just nu etablerar en nationell samverkansarena inom kombinerad mobilitet med kollektivtrafiken som en viktig del, för att möta behovet av en mer flexibel och helhetsorienterad lösning för persontransporter.  I det arbetet bör vi vara medvetna om att det är en extremt stor ekonomi i bilindustrin och de kommer att kämpa för sin överlevnad. Den part som bäst bejakar förändringen och det okända kommer att bli den starka parten i framtidens mobility managment då alla fordon är Autonoma, Uppkopplade, Elektriska och Delade.