Samtrafiken etablerar en nationell samverkansarena för kombinerad mobilitet

Kombinerad mobilitet kan för kollektivtrafiken innebära att man är en del av ett bredare erbjudande för resenären som önskar köpa sig ”mobilitet”. Ett exempel kan vara en möjlighet att abonnera på en samlad mobilitetstjänst som kan innehålla t ex kollektivtrafik, bilpool, cykelpool, taxi, hyrbil etc. En första arbetsgrupp har bildats för att diskutera hur arbetet ska läggas upp. Arbetsgruppen kommer att ha ett inledande möte den 3:e december i Göteborg.

Läs mer och följ utvecklingen här.