Tidtabeller nu ute på Resrobot

Nu finns tidtabellerna fr om 13 december ute på http://tagtidtabeller.resrobot.se/. Tidtabellerna läggs in succesivt och alla är på plats i början av vecka 49.