Ingen central resenärssupport för Resplus

Bakgrunden till denna tilläggstjänst var att ett flertal av Samtrafikens partnerföretag inte har tillräckligt med resurser, kompetens eller rätt systemstöd för att hantera Resplusärenden från resenär. Samtidigt är volymen för liten för att varje part enskilt ska ha möjlighet att upphandla denna funktion. Idén byggde således på att Samtrafiken centralt skulle kontraktera en leverantör, och Samtrafikens partnerföretag skulle sedan kunna ”avropa” en tilläggstjänst för resenärssupport.

Idén förankrades med Referenskommittén för Störningssamverkan och därefter skickades en förfrågan ut till ett urval av potentiella leverantörer. Preliminära prisuppgifter togs in och en enkät skickades ut till partnerföretagen för att undersöka intresset av att köpa en sådan tjänst.

Efter att ha sammanställt uppgifterna samt resonerat internt och inom Referenskommitteen för Störningssamverkan har vi kommit fram till att intresset och således volymen inte är tillräckligt stor för att på ett rationellt sätt erbjuda central resenärssupport som en tilläggstjänst. Därför avslutas detta arbete.

– Även om det inte blev något denna gång så har vi lärt oss mycket på processen. Det är alltid en utmaning att gå från en idé som bygger på synergier och stordriftsfördelar till att faktiskt få underskrift på viljan att köpa en specifik tjänst. I detta fall tycker jag vi har behandlat frågan som det är tänkt ur Samtrafikens roll som samverkansföretag, säger Adam Laurell, sekreterare Referenskommitteen för Störningssamverkan.