Ny lag om resenärers rättigheter påverkar Resplus

Vi arbetar både på kort och lång sikt. Den primära frågan är hur Resplusresenärer ska hanteras från och med den 1 april när lagen träder i kraft. Vi kommer också att starta ett projekt för att se över hur kombinerade resor ska erbjudas på längre sikt.

Samtrafiken kommer tillsammans med Svensk Kollektivtrafik att bjuda in våra partners och medlemsföretag till en workshop i slutet av januari. Syftet är att öka kunskapen genom att diskutera tolkning och goda exempel på hur de nya förutsättningarna kan hanteras

För mer information, kontakta Adam Laurell, adam.laurell@samtrafiken.se.